DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
LÃNH ĐẠO SỞ
 Phan Văn GiàuGiám đốc070.3836 8140965357668pvgiau.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Xuân HoanhPhó Giám đốc0703. 822585 nxhoanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Trung ToànPhó Giám đốc03693037370369303737httoan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh AnPhó Giám đốc0703.824145 ntan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ
 Nguyễn Xuân NghiêmChánh Văn phòng0703. 822585 nxnghiem.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh HảiP. Chánh VP070.3822.255 nmhai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thanh ThảoP. Chánh VP070.3822.585 ttthao.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Ngọc SuyênP. Chánh VP0703. 822585 vtnsuyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lý Hồng PhướcChuyên viên0703. 822255 lhphuoc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Hải LýChuyên viên02703.822585 hhaily.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh TriếtCông chức070.3822.5850909.829.268nmtriet.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Đoàn Thị LàiKế toán070.3822255  dtlai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA
 Nguyễn Thanh DũngQ.Trưởng phòng 070.3823.718 ntdung.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Khoai Phó phòng070.3823.718 nvkhoai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Dương Thanh ThanhPhó phòng070.3823.7180919.126.504dtthanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn LưuChuyên viên070.3823.7180903.946.820nvluu.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Kim HươngCông chức070.3823.718  lkhuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Bé NămCông chức070.38237180909.821.148ptbnam.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Thanh ThuýCông chức070.3823718 lttthuy.svhttdl@vinhlong.gov.vn
PHÒNG THANH TRA
 Hồ Thanh Tiển Chánh TTra070.38240280913.889.059httien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hữu ThanhP. Chánh Ttra070.38240280908.357.114nhthanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thiện NgoanP. Chánh Ttra070.3824028 ttngoan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Chí TàiT tra viên070.3824028 nctai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Trung SĩT tra viên070.38240280903.711.459ttsi.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Thanh VânT tra viên  tttvan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Minh HoàiT tra viên  bmhoai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
PHÒNG NẾP SỐNG VÀ GIA ĐÌNH
 Đào Công ĐứcTrưởng phòng0703.836787  dcduc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Kim LiênPhó phòng0703.836787 lklien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Kim KhánhPhó phòng0703.836787 nkkhanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Xuân NghiêmCán bộ0703.836787 nxnghiem.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị ChẳngCán bộ0703.836787  ntchang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
NGHIỆP VỤ DU LỊCH
 Trần Minh TriếtTrưởng phòng070.3822502 tmt.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Khắc KhoanPhó phòng070.3822502 nkkhoan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Văn Bé BaPhó phòng070.38225020958.312.213pvbba.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh NhiChuyên viên070.3822502  
 Trương Thị Thúy AnChuyên viên070.3822502  
PHÒNG NGHIỆP VỤ THỂ THAO
 Huỳnh Trung ToànTrưởng phòng  httoan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Kim MaiP.Trưởng phòng  nkmai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Huỳnh Vũ KhoaP.Trưởng phòng  nhvkhoa.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh TuyềnChuyên viên  ntttuyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Đăng KỳChuyên viên   
Trung tâm xúc tiến du lịch
 Lưu Hoàng MinhGiám đốc  lhminh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn SơnP.Giám đốc  nvson.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Huy Kiều DiễmKế toán   
 Phạm Thị Yến TrinhP.xúc tiến   
 Hà Thị Hoàng OanhP.thông tin   
 Lê Thị Hoàng TiênP.văn thư   
TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
 Lê Kim ChánhHiệu trưởng 070.38232900903.821.701lkchanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị TươiHiệu phó070.38232900958.491.002nttuoi.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn KhởiHiệu phó 0913.673.334nvkhoi.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Anh ĐàoKế toán070.38232900903.873.536ntadao.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh TuyềnViên chức070.3823290 ntttuyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Tua 070.3823290 nttua.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Kim ThắngTrường P. Đào tạo070.38232900917.139.729hkthang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị HoàngGiáo viên070.38232900916.206.688tthoang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Hoàng NamGiáo viên070.38232900963.656.165lhnam.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Tuyết ĐàoGiáo viên070.3823290 lttdao.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Kim Cương   pkcuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Nguyễn Minh TríGiáo viên070.38232900907.759.617lnmtri.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Diễm Phúc    
THƯ VIỆN TỈNH
 Đỗ Thị ThạchGiám đốc070.3822.2810909.962.545dtthach.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Dương Thị Ngọc LệPhó Giám đốc070.3824.284 dtnle.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Văn HoàTrưởng phòng070.3822.2810913.125.464hvhoa.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Thu HươngPhó phòng070.3824.284 bthuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Hằng NgaPhó phòng070.3824.284 tthnga.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Kim ĐàoViên chức070.3824.284 nkdao.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Kiều ChinhPhó Giám đốc070.3822.511 ltkchinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Võ Tuấn KiệtTrưởng phòng070.3822.511 vtkiet.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị Như HoaViên chức070.3822.511 htnhoa.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Lê Bảo LinhViên chức070.3822.511 blblinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Lệ Hằng Trưởng phòng070.3822.511 ntlhang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Thuỳ NhungViên chức070.3822.511 ptnhung.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng NgaTrưởng phòng070.3822.511 nthnga.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Thu HằngViên chức070.3822.511 ltthang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trịnh Phương LinhViên chức070.3822.511 tplinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Hồ Ngọc HươngViên chức070.3822.511 hhnhuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Mỹ HươngKế toán  ntmhuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Quách Thị Cẩm HồngViên chức  qtchong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Lê Anh ThưViên chức  tlathu.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị HợpViên chức  lthop.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nhiêu Cúc HươngViên chức  nchuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Tống Thanh ĐẳngViên chức  ttdang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Duy ThiệnViên chức  hdthien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN
 Nguyễn Hoàng OanhGiám đốc070.3828.1040918.039.663nhoanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Phi GiaoPhó Giám đốc070.3823.1490918.707.794npgiao.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Tấn LộcPhó Giám đốc070.3823.149 htloc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Mỹ PhươngPP Hành chánh070.3823.1490918.808.060ttmphuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Bá LâmViên chức070.3823.1490983.824.932nblam.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hồng OanhViên chức070.3823.1490909.938.692nhoanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành Công Viên chức070.3823.1490918.643.687nthanhcong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Kim HồngTP Hành chánh070.3823.1490907.361.959hkhong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hữu PhúViên chức070.3823.1490919.190.855nhphu.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trương Thanh LiêmViên chức070.3823.1490913.785.435ttliem.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Công HoàngViên chức070.3823.149 lchoang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Văn HảiViên chức070.3823.1490915.733.320pvhai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh SangViên chức070.3823.1490902.453.687ntsang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn ThànhViên chức070.3823.1490909.191.379nvthanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Hồng OanhPhòng hành chính   
 Nguyễn Văn ChiếnP.nghiệp vụ  nvchien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Lơ RôngP.nghiệp vụ  nvlrong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Văn TrọngHành Chính  pvtrong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Phạm Hoàng NguyênNghiệp vụ  hphnguyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
BẢO TÀNG
 Quách Văn TrạchGiám đốc070.3831.0180913.174.446qvtrach.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Bích VânPhó Giám đốc070.3823.1810982.281.919ltbvan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Trí NghệPhó Giám đốc  ntnghe.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Đăng Quang KếtPhó Giám đốc  dqket.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị Phương Thảo   dtpthao.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Hồ Thị Hồng ChiếnViên chức070.3823.1810909.336.205hthchien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn NhanhViên chức070.3823.1810982.215.039nvnhanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Hùng CườngViên chức070.3823.181 phcuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Huỳnh TrangViên chức070.3823.181 lthtrang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Thái Thị Xuân DiệpViên chức070.3823.181 ttxdiep.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Văn Tám Viên chức070.3823.181 bvtam.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng QuyênKế toán070.3823.181 nthquyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh NhaPhó phòng Bảo tồn070.3823.181 ntnha.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Dương Thị Minh HạnhViên chức070.3823.181 dtmhanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Đỗ Kim Giáng HươngViên chức070.3823.181 dkghuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Bá TrungViên chức070.3823.181 nbtrung.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Thuỳ TrangViên chức070.3823.181 ltttrang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị Thuỳ TrangViên chức070.3834.286 htttrang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Thanh ThuỷViên chức070.3834.286 btthuy.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Châu Thanh TùngViên chức070.3718.819 cttung.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng DiễmViên chức070.3718.819 nthdiem.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kiều OanhViên chức070.3834.286 ntkoanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc HùngPhó Ban QLDT Cái Ngang070.3718.819 nnhung.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh NgaViên chức070.3718.819 nttnga.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Hồ Xuân LanViên chức  htxlan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Hồ Thị Thu SươngViên chức  httsuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Hồ Văn MinhViên chức  hvminh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Công MinhViên chức  tcminh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Thạch Thị Sương MaiViên chức  ttsmai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Mỹ LinhTP BQL đền thờ Phạm Hùng  ntmlinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Ngọc Cường   lncuong.svhttdl@vinhlong.vn
 Nguyễn Thị Kim Hường    
Trường năng khiếu TDTT
 Nguyễn Hữu DanhHiệu trưởng   nhdanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Đức ToànPhó hiệu trưởng   hdtoan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh HiềnPhó hiệu trưởng   nthien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Ngọc HườngPhó hiệu trưởng  pnhuong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lương Trung DânTrưởng phòng   ltdan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hoàng TuấnHLV Bóng chuyền  nhtuan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Thuý HằngVăn thư   ltthang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trương Thành TríCán bộ   tttri.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Anh TuấnHDV bóng bàn  natuan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh ThúyKế toán  ntthuy.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lương Duy VĩnhHDV bơi lội  ldvinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 La Nhật BằngHLV bơi lội  lnbang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Hoàng VinhHDV bóng bàn  hhlinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Hoàng OanhHDV BC  pthoanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Trần Thảo NguyênHDV bơi lội  pttnguyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quyết ThắngHLV bóng đá  nqthang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trương Minh HảiHDV BC  tmhai.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc QuyềnHLV bóng chuyền  nnquyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Quốc VănHLV bóng đá  lqvan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Bình Thanh VũHLV   nbtvu.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn HoàHDV Taekwondo  tvhoa.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quốc VănHLV   nqvan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim ChiVăn thư  ntkchi.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Yến NgaHLV ĐKinh  ntynga.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Lê Thùy TrânHLV Taewondo  tlttran.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Hồng ThuQuản lý học sinh  tththu.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trương Thụy Thu HàHLV BBan  tttha.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị Ánh LoanGiáo viên  htaloan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Nguyễn Kim NgọcGiáo viên  lnkngoc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Đăng KhoaHLV Vovinam  hdkhoa.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Huy HoangHLV Bi sắt  nhhoang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Hồ Thanh SangHLV bắn cung  htsang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn SĩHLV Bi sắt  nvsi.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Thị PhílGiáo viên  ptphil.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Võ Ngọc Hồng ĐàoGiáo viên  vnhdao.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Cẩm LinhGiáo viên  ntclinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Tống Bảo TrânGiáo viên  tbtran.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Bùi Thiên HồngGiáo viên  pbthong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Nữ Thùy LinhGiáo viên  tnlinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Huệ LinhGiáo viên  lthlinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Minh QuangGiáo viên  tmquang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Bùi Trương Nhật ThanhGiáo viên  btnthanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Thanh XuânGiáo viên  lttxuan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lâm Hoàng AnhGiáo viên  lhanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lê Diễm NghiKT  ldnghi.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Khắc LộcGiáo viên  nkloc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Yến TrangHLV ĐKinh   
 Lê Trung Tuyết HắngHLV BBan   
 Bùi Thanh SơnQT  btson.svhttdl@vinhlong.gov.vn
Trung tâm TDTT
 Mai Văn PhướcPhó Giám đốc  mvphuoc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh HiềnPhó Giám đốc  nmhien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thành CôngTrưởng phòng HCTH  htcong.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Lý Hồng PhướcP.PHCTH+KT trưởng  lhphuoc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Tống Phát ĐạtHLV bóng chuyền  tpdat.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Quang Minh QuânHLV bơi lội  pqmquan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh CảnhHLV bóng đá  nmcanh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Lê DungHDV Taekwondo  tldung.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngô Huy PhúcHLV bóng đá  nnhphuc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Huy HùngHLV xe đạp  nhhung.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn SơnHLV bóng chuyền  tvson.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thuý HằngVăn thư  pthang.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Thuy HàHLV bóng bàn  tttha.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Vũ Thị Bích HiềnHLV bơi lội  vtbhien.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hùng SơnTrường PHL  nhson.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hoàng HuấnPhó PHL  nhhuan.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Xuân UyênKT viên  hxuyen.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị CúcThủ quỹ  ntc.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phạm Minh NhựtHLV XĐ  pmnhut.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Cương LĩnhHLV ĐK  nclinh.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Mai Hồ Quốc LâmHLV BB  mhqlam.svhttdl@vinhlong.gov.vn
 Phan Thị Ngọc ThắmNhân viên PHCTH  ptntham.svhttdl@vinhlong.gov.vn