CHI TIẾT TIN

Thông báo về việc gia hạn nhận tác phẩm Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh "Hoa Lêkima có kèm bài hát biết ơn Võ Thị Sáu" làm quà tặng lưu niệm trên địa bàn tỉnh
(06/08/2022 16:31:44)

Thông báo về việc gia hạn nhận tác phẩm Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh "Hoa Lêkima có kèm bài hát biết ơn Võ Thị Sáu" làm quà tặng lưu niệm trên địa bàn tỉnh