Văn bản chỉ đạo điều hành

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 2574/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư 15/09/2020 15/09/2020
2 10/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/04/2019 22/04/2019
3 1217/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” 29/03/2019 29/03/2019
4 646/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 646/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018 16/04/2018 16/04/2018
5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về xếp hạng KS Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về xếp hạng khách sạn 23/03/2018 23/03/2018
6 4610/QĐ-BVHTTDL Ban hành Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020 28/11/2017 28/11/2017
7 12/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 28/04/2016 28/04/2016
<<<1>>>