Chi tiết văn bản

3196/QĐ-BVHTTDL
13/12/2021
13/12/2021
Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Quyết định
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Văn Hùng
VĂN BẢN KHÁC