Chi tiết văn bản

458/QĐ-TTg
03/04/2020
03/04/2020
Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/04/2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định
Chính phủ
Trương Hòa Bình
202285151956_LUU TRU DIEN TU DOI VOI CQNN 458_QD-TTg_439219.doc
VĂN BẢN KHÁC