Chi tiết văn bản

4610/QĐ-BVHTTDL
28/11/2017
28/11/2017
Ban hành Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020
Quyết định
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trịnh Thị Thủy
202285152435_3_QD_4610_SPCL-BVHTTDL.pdf